Ресурси за Pixel art

Теми

(1/1)

[1] Коледни ресурси за Pixel Art

[2] Graphics Gale - програма за пиксел арт

[3] PixelArt.Start.bg - полезен линк с огромно количество ресурси

[4] Paint - програма за рисуване (настройки на работната среда за пиксел арт)

[5] Pixel editor - програма за работа с малки изображения

[6] mtPaint - програма за пиксел арт

[7] Pixel Studio - програма за пиксел арт

Навигация

[0] Едно ниво нагоре

Премини на пълна версия